dimecres, 25 de gener del 2017

Bingo Matemàtic a 1r ESO

Avui, els alumnes de 1r d'ESO que no han anat a l'esquiada han pogut gaudir d'una classe de Matemàtiques força diferent. Hem jugat al bingo matemàtic, que és una variant del bingo clàssic en la que els números es canten a través d'operacions matemàtiques senzilles.
                                                                                                                                 Xavier Alzina  


divendres, 20 de gener del 2017

Visita de 1r ESO al Centre Meteorològic

Entre dijous i divendres, els alumnes de 1r d'ESO han anat (amb transport públic) a visitar el Centre Meteorològic de la Vila Olímpica, instal·lació que depèn de l'agència estatal de meteorologia.
La visita, que ha suposat el tret de sortida per al projecte de comprensió de Socials del segon trimestre, ha consistit en una descripció acurada dels principals aparells de mesura meteorològica i d'una explicació, amb suport audiovisual, de com es fan actualment les prediccions meteorològiques a curt i llarg termini.
                                                                                                                                 Xavier Alzinadimecres, 18 de gener del 2017

Projecte : "Els metalls preciosos i les fraccions" a 1r ESO

Dins la matèria de Matemàtiques, els alumnes de 1r d'ESO han començat un projecte que els permetrà entendre la utilitat de les fraccions a la vida quotidiana. A través de diferents activitats (construir un puzzle amb fraccions equivalents, resoldre operacions combinades, solucionar problemes relacionats amb la puresa dels metalls preciosos, dissenyar un mapa mental o gravar un vídeo resum amb els continguts principals dels projecte) assoliran les següents metes de comprensió :
- Saber treballar amb fraccions equivalents i fraccions irreductibles.
- Saber resoldre les quatre operacions bàsiques amb fraccions.
- Conèixer diferents tipus de nombres decimals.
- Entendre la utilitat pràctica de les fraccions.

                                                                                                                                  Xavier Alzina
Projecte sobre dissolucions a 2n ESO

Aquesta setmana els alumnes de 2n d'ESO, dins la matèria de Física i Química, han començat un projecte anomenat : "El Mar", que desenvoluparan al laboratori i a l'aula. En aquest projecte hauran de preparar experimentalment diverses dissolucions, n'estudiaran les seves propietats, avaluaran com canvien en funció de diverses variables externes i, finalment, elaboraran conclusions raonades. Tanmateix, experimentaran i compararan alguns mètodes de separació de mescles. Les metes de comprensió del projecte són les quatre següents :
- Entendre els conceptes de solut, dissolvent i dissolució.
- Saber diferenciar substàncies pures de mescles.
- Conèixer la relació entre solubilitat i temperatura.
- Saber extreure conclusions d'un experiment científic.
                                                                                                                                   Xavier Alzina