dijous, 30 de gener de 2020

La matèria de Tecnologia a 2n ESO

En la matèria comuna de Tecnologia els alumnes de 2n d'ESO de cada grup classe es divideixen en dues meitats. Mentre una meitat (a l'aula de robòtica amb el professor Oriol Ferrer) dissenya i fa el muntatge real d'uns circuits electrònics emprant el programa Arduino, l'altra meitat (amb el professor Víctor López, a l'estudi de TV) treballa els fonaments del llenguatge audiovisual a través de creacions pròpies.
                                                                                                                              Xavier Alzina

dimecres, 29 de gener de 2020

Cultura de Pensament a ESO

Aquest curs, aprofitant la formació que alguns professors del claustre estem rebent per part del Robert Swartz, s'estan implementant a les aules d'ESO diverses destreses de pensament.
L'aprenentatge basat en el pensament, desenvolupat pel mateix Robert Swartz, és una nova metodologia d'ensenyament en la que la instrucció en destreses de pensament s'amalgama amb els continguts curriculars de cada matèria, i això permet els alumnes emprar formes de pensament més complexes que els ajuden a explorar en profunditat els esmentats continguts.
Així doncs, destreses com "compara i contrasta", "presa de decisions" o "les parts i el tot" estan entrant progressivament a les nostres aules.
                                                                                                                               Xavier Alzina


"El mar". Projecte de Física i Química a 2n ESO

Els alumnes de 2n d'ESO, dins la matèria de Física i Química, estan treballant un projecte de comprensió que té per tòpic generatiu "El mar". Aquest projecte es treballa simultàniament al laboratori i a l'aula i les seves metes de comprensió són :
Que l'alumne comprengui que ...

  • el comportament d'una dissolució depèn de variables externes.
  • es poden separar mescles utilitzant procediments senzills.
  • la solubilitat d'una substància i la seva temperatura estan relacionades.
  • de tot experiment científic es poden extreure conclusions.
                                                                                                               Anna Boleda i Oriol Ferrer
dilluns, 27 de gener de 2020

Are you on line ? a 2n ESO

Els alumnes de 2n d'ESO, dins la matèria d'Anglès, estan treballant un projecte de comprensió que té per títol "Are you on line ?" Dins d'aquest projecte intentaran respondre les següents qüestions :

  • What are your favourites social networks ?
  • Would you like to create a webpage ? Which one ?
  • What are the most frequent words related to the virtual world ?
El projecte acabarà la setmana vinent amb una expressió oral dels membres de cada grup.
                                                                                                                                        Eva Bondia