divendres, 26 d’octubre del 2018

Proyecto de castellano "Booktubers" en 1º de ESO

Dentro de la materia de Lengua Castellana los alumnos de 1º de la ESO trabajan el género narrativo convirtiéndose en verdaderos "booktubers", haciendo así difusión de sus gustos por la literatura.
                                                                                                                            Kassandra Pons

Els alumnes de 1r ESO treballen la Geografia amb "El joc dels continents"

Dins la matèria de Ciències Socials els alumnes de 1r d'ESO estan treballant la Geografia amb el projecte de comprensió "El joc dels continents". A través del disseny i construcció d'un joc de taula aprendran a identificar els principals elements de relleu de cada continent i a situar-los en un mapa mut.
                                                                                                                     Concepció Torradeflot


dijous, 25 d’octubre del 2018

Projecte "Les fraccions a l'antic Egipte" a 2n ESO

Dins la matèria de Matemàtiques, els alumnes de 2n d'ESO estan treballant el projecte de comprensió "Les fraccions a l'antic Egipte".
A través d'un recorregut per l'Egipte dels faraons estan aprenent a fer operacions combinades amb fraccions, a calcular fraccions generatrius de nombres decimals i a resoldre, de manera raonada, els mateixos problemes que apareixen al papir Rhind (un document egipci de l'any 3660 abans de Crist)
                                                                                                                                 Xavier Alzina
Projecte de Matemàtiques de 1r ESO : "Organitzem el nostre aeroport"

Sota el tòpic generatiu "Organitzem el nostre aeroport" els alumnes de 1r d'ESO, dins la matèria de Matemàtiques, estan treballant els conceptes bàsics de la divisibilitat.
Concretament les metes de comprensió del projecte són, que l'alumne entengui que :

  • els nombres primers tenen unes característiques que els fan especials
  • els nombres es poden descompondre en producte de factors primers
  • el mcd i el mcm tenen múltiples aplicacions a la vida quotidiana.
Per arribar a assolir aquestes fites els alumnes desenvolupen un ampli ventall d'activitats : observació i anàlisi d'un vídeo, disseny d'una graella d'horaris, resolució de problemes numèriques, composició d'un rap amb els criteris de la divisibilitat.
                                                                                                                                   Xavier Alzina
dimecres, 24 d’octubre del 2018

Projecte de Català de 1r ESO : "Et sento parlar, sé d'on vens!"

Els alumnes de 1r d'ESO estan treballant els diferents dialectes de la Llengua Catalana en el projecte de comprensió : "Et sento parlar, sé d'on vens!". Recorrent el territori amb uns personatges de ficció aprenen que la riquesa lingüística és una realitat.
                                                                                                   Núria Munné i Arianna Candell


divendres, 19 d’octubre del 2018

Projecte de Català a 2n ESO : "Escrivim un relat"

Els alumnes de 2n d'ESO, dins de l'assignatura de Llengua catalana, han realitzat el projecte "Escrivim un relat".
Els alumnes s'han convertit en escriptors durant uns dies i han après a escriure un text narratiu tenint en compte la seva estructura i els seus elements. També han cercat i resolt tots els dubtes gramaticals i ortogràfics que els han sorgit durant el projecte.
                                                                                                                                    Laia Andrés


dilluns, 15 d’octubre del 2018

Projecte :"Investiguem !! El mètode científic" a 2n ESO

Els alumnes de 2n d'ESO, dins la matèria de Física i Química, han començat el primer projecte de comprensió del curs. Sota el tòpic generatiu : "Investiguem !! El mètode científic" treballaran com es dissenya un experiment, tot fent càlculs de masses, volums i densitats.
                                                                                                             Anna Boleda i Xavier Alzina
dijous, 11 d’octubre del 2018

Xerrada sobre treball cooperatiu a 1r ESO

Aquest matí Natàlia Mangado, experta en noves metodologies d’aprenentatge i formadora de formadors, ha explicat als nois i noies de 1r d’ESO els diferents rols que desenvolupen els alumnes en els projectes de treball cooperatiu.
                                                                                                                                   Xavier Alzinadilluns, 8 d’octubre del 2018

1rESO Tecnologia, iPads i cooperatiu

Amb els alumnes de 1r d'ESO dins la matèria de tecnologia estem realitzant l'aprenentatge, pràctica i avaluació d'eines digitals per a treballar cooperativament.

Hem començat aprenent l'ús de les eines de GSuite que disposen a les seves iPads, aplicant-les després a un objectiu col·laboratiu i valorant finalment el treball cooperatiu que s'ha fet i si ens han servit o no les eines.